Krizni PR

K

Imate problem sa imidžom kompanije? Želite da odbranite ugled kompanije u kriznoj situaciji? Poboljšali biste komunikaciju sa medijima? Na pravom ste mestu.

Kriza nudi kompanijama više mogućnosti za sopstveni dalji razvoj. Oblast prevazilaženja krize i njenim ovladavanjem kroz uspešnu komunikaciju do danas nije bila dovoljno u centru pažnje istraživanja. Međutim, velike kompanije poput „Volkswagen“-a, „Deutsche Bank“, „Hoechst“, imaju svoje organizacione sektore koji se bave isključivo kriznim situacijama.

U Srbiji, nažalost, najveći broj kompanija se površno bavi upravljanjem krizom, ili se uopšte ne bavi njom. Bez kriznog plana, aktivne pripreme i simulacije krizne situacije, kompanija se ne može ozbiljno baviti svojom reputacijom i imidžom. Naše društvo oblikovano isključivo pod uticajem kriza i konflikata i ljudi sa ovih prostora razumeju krizu kao normalnu pojavu. To predstavlja dobru podlogu za kompanije i menadžere koji posluju na ovim prostorima. Ono što nedostaje su trening, obuka i simulacije, koje će omogućiti dobro upravljenje reputacijom u kriznoj situaciji.

Preko medija se svakodnevno informišemo o otpuštanju, malverzacijama, prevarama, pogibijama u srpskim kompanijama. Pitate se sigurno – ako naše kompanije znaju kako se komunicira u kriznoj situaciji, zašto se onda nijedna od njih ne postavi kako treba kada dođe do krize? PR menadžeri i zaposleni koji se bave komunikacijom u krizi su dobro obučeni i njima ne nedostaju veštine za uspešno prevazilaženje krizne situacije. Ono što nedostaje je krizni plan i volja čelnih ljudi u našim kompanijama da u najviše rukovodstvo uključi i ljude zadužene za PR.

Sprovedeno istraživanje pokazuje da se srpski preduzetnici uglavnom površno bave komunikacijom. Čak 49% njih nema na svojoj Internet prezentaciji sekciju za vesti i saopštenja za javnost. Samo mali broj ispitanika (11%) vidi kriznu situaciju kao priliku da se pokažu komunikacijske veštine kompanije. Najveći broj (41%) vidi krizu kao pretnju za imidž kompanije.

Srpske kompanije znaju šta treba da bude prioritet komunikacije u krizi. Najviše ispitanika (66%) smatra da kompanija mora brzo i iskreno da reaguje kako bi očuvala svoj imidž.

Ovde možete preuzeti knjigu “Krizni PR” koju je objavio Business Start-up centre Kragujevac 2009. godine

Kategorije

Najnoviji postovi

Najnoviji komentari

Budimo u kontaktu

Potražite nas na društvenim mrežama!