Porodične kompanije su u prednosti

P

Vreme novih ekonomskih pravila diktira tržišni pritisak na koji sve manje stejkholdera može da nađe pravi odgovor. Sve je manje menadžera, kompanijskih bordova, konkurencije, dobavljača i izvršnih radnika koji mogu da odgovore na takav pritisak. Zabrinjavajuće je što smo svedoci propadanja država, koje upravo treba da kreiraju okruženje u kome će pomenuti pritisak biti podnošljiv i u kome će se ljudi ohrabriti da slobodnije reaguju na pritisak.

Porodične kompanije se pojavljuju kao „ne manje“ mirne, ali „dovoljno uzburkane“ luke koje odolevaju nemirnim talasima (čitaj cunamijima) tržišta. Oko 80% svih kompanija u Nemačkoj koje prave više od 1.000.000 € prometa su upravo porodične kompanije. Čak dve trećine kase poreza i doprinosa u Nemačkoj se puni od strane obaveza koje plaćaju porodična preduzeća.

Navodim nekoliko, ali dovoljno, karakteristika koje upućuju na prednosti porodičnih kompanija:

  • Brzina donošenja odluka. Porodične kompanije su vrlo fleksibilne u brzini reagovanja na zahteve tržište. Bez obzira da li je reč o novom proizvodu, investiciji u mašinski park, preseljenju… Uopšteno, kod porodičnih firmi postoji visok nivo mobilizacije zaposlenih kada dođe do problema (čitaj izazova) i nema dugog razmatranja i premišljanja kada treba doneti važnu odluku.
  • Odgovornost. Vlasnici i menadžeri kompanije snose odgovornost za uspehe i neuspehe kompanije, što nije slučaj u javnim preduzećima i u nekim drugim kompanijama raznovrsnog vlasničkog pejzaža. Takođe, treba pomenuti i viši stepen odgovornosti kod porodičnih firmi prema društvenoj zajednici. Uticaj na zajednicu je veći ukoliko je reč o uzornoj porodici. Prema studiji konsultantske kuće Auxilion[1], 81% ispitanih kompanija smatra da je uspostavljeni sistem vrednosti bio presudan za njihov uspeh. U odnosu na javna preduzeća i druge velike koncerne, porodični biznis je utemeljen na iskrenim i nenametnutim principima i orijentisan je na stvaranje dugoročnih odnosa sa kupcima, zajednicom i dobavljačima.
  • Poverenje. Kontinuitet poslovanja, duga tradicija i porodična struktura u vlasništvu ulivaju sigurnost kupcu i garantuju da će kompanija biti tu i za desetak godina. Što nije uvek slučaj kada su u pitanju druge kompanije. Vlasnici, koji su često i menadžeri se nalaze blizu kupaca. Pln9oipnata struktura ovakvih firmi omogućava kupcu da dođe i do direktora/vlasnika. To ponekad bude opterećujuće za prve ljude kompanija, ali neverovatno uliva poverenje kupcima. Zaposleni, ali i šira javnost doživljavaju porodične kompanije kao društveno odgovorne i više poverenja imaju u nešto što traje.
  • Ustaljeni menadžment. Prema pomenutoj studiji, 84% ispitanih porodičnih kompanija smatra da glavni razlog njihovog uspeha leži jedinstvu vlasništva i upravljanja.
  • Orijentisanost ka stabilnosti. Istraživanje je pokazalo da 76% kompanija vidi dugoročno planiranje i orijentaciju ka razvoju kao najznačajniji faktor uspeha porodičnih firmi. Porodične firme nisu striktno orijentisane ka profitu. Može se reći da im prioritet predstavlja dugoročna stabilnost. Takve kompanije se neće prodavati po svaku cenu i uradiće sve da ne propadnu. Ne treba zaboraviti činjenicu da je moj otac imao do skoro troje dece: mog brata, mene i našu porodičnu firmu.

Da citiram Einsteina: “Potrudi se da budeš čovek od vrline a ne uspešan čovek.” Neka naš uspeh zato počne istrajanjem na pravim vrednostima. Kao što je govorio Thomas A. Edison – Mnogo je onih koji ne shvataju koliko su bili blizu uspeha baš pre nego što su odustali.

V.M.


[1] http://www.auxilion.de/presse/pressemitteilungen/pm-erfolgsfaktoren.html

O autoru

Komentariši

Od Admin

Kategorije

Najnoviji postovi

Najnoviji komentari

Budimo u kontaktu

Potražite nas na društvenim mrežama!